.
Sākumlapa
Par autoskolu
Kontroldarbs
Drošības ābece
Apgaismojums
Manevrēšana
Lando.ru
CSDD eksāmens
Vadīšanas tehnika
Trajektorijas
Auto pārbaude
Eksāmena figūras
Krustojums
Календарь

*******************************

    Sava mūža vairāk kā 30 gadus esmu tieši saistīts ar auto vadītāju apmācīšanu. Vairāki tūkstoši automobilistu mani atceras kā savu auto skolotāju. Uzdrošinos domāt, ka esmu uzkrājis pietiekamu pieredzi, lai tajā padalītos ar jums, ja tas jūs interesē.

Ar cieņu    Ēriks Valants            


Paskaidrojumi saita apmeklētājiem:

-   Vietne sastāv no daudzām tematiskām lapām. To saraksts ir jebkuras lapas augšdaļā, kā arī šīs lapas apakšā zem virsraksta: "Vietnes lapu saturs".
-   Visērtāk ir "Vietnes lapu saturā" iepazīties ar dažādās lapās atrodamajiem materiāliem, atrast jūs interesējošo jautājumu, uzspiest uz linku-lapas nosaukumu un apmierināt jūsu ziņkāri vai zinātkāri.
-   No apskatītās lapas nokļūt citā lapā variet vispirms atgriežoties "Sākumlapā", atrodot "Vietnes lapu saturā" nākošo interesējošo jautājumu un dodoties uz šo lapu iepriekšējā punktā aprakstītajā veidā.
-   No jebkuras lapas uz citu nokļūt variet, uzspiežot uz  attiecīgu nosaukumu-linku jebkuras vietnes lapas augšdaļā.
-   "Vietnes lapu saturu" variet skrollēt, ar kursoru pieskaroties bultiņām lapas apakšā.

Vietnes lapu saturs.


Lapas nosaukums.
Lapas saturs.
"Par autoskolu"
- Apmācības īpatnības autoskolā "Kalva-Z".
- "B" rategorijas auto vadītāju apmācības noteikumi Latvijā.
- Mācību izmaksas autoskolā "Kalva-Z".
- Uzziņas par auto vadītāju medicīnisko komisiju, par "Braukšanas mācību atļauju".
- Ieteikumi teorijas ātrākai un vieglākai apgūšanai auto vadītāju kursos.
- Ievērojamākie datumi autorūpniecības attīstības vēsturē.
- Programmēto jautājumu (5 jautājumi ar bildēm) biļete par sarežģītām Satiksmes Noteikumu tēmām.
- Ziņas par skolas atrašanās vietu, par tuvākajiem notikumiem autoskolā.
- Forma, kurā elektroniski pieteikties uz kursiem vai novērtēt vietnes materiālus.
"Kontroldarbs"
- 20 programmēti jautājumi (testi) no CSDD teorijas eksāmena. Nav atrodami nekur citur!
- Forma ar ziņām par 8 aizlieguma grupas ceļazīmēm.
"Drošības ābece"
- Septiņi ļoti svarīgi drošas braukšanas principi.
- Astoņi pieredzējuša auto vadītāja pareizas, saprātīgas rīcības piemēri biežākajās satiksmes situācijās.
- Vieglo auto virsbūvju tipi. Skrollējams logs.
"Apgaismojums"
- Automobiļa apgaismojuma ierīces, to apraksts.
- Apgaismojuma pielietošana dažādos braukšanas apstākļos.
- Apgaismojuma bojājumi un vadītāja pareiza rīcība konkrētos gadījumos.
- Tabula noteikumu apgūšanai par auto apgaismojuma lietošanu un bojājumiem.
"Manevrēšana"
- Apgriešanās paņēmieni uz ceļa, pielietojot atpakaļgaitu un bez tās pielietošanas. Ir skaidrojošas bildes.
- Auto iebraukšana stāvvietā piekšgaitā ar labo vai kreiso pagriezienu.  Ir skaidrojošas bildes.
- Animācija par iebraukšanu stāvvietā piekšgaitā ar skaidrojumu par pakaļgala novirzīšanos uz pagrieziena pusi.
- Animācija par izbraukšanu no stāvvietas atpakaļgaitā, kad priekšgals novirzās uz pagrieziena centram pretējo pusi.
"CSDD eksāmens"
- CSDD braukšanas eksāmena etapi, to  vērtēšana un rezultātus iespaidojošie faktori.
- Braucot pa ielu pieļauto kļūdu novērtēšanas tabula.
- Autosporta vēstures senākās lappuses.
"Vadīšanas tehnika" - Septiņi svarīgi kritēriji auto vadītāja spēju novērtēšanai.
- Praktisks cilvēka uzmanības un reakcijas pārbaudes tests.
- Praktisks koncentrēšanās un atmiņas pārbaudes tests.
- Praktisks reakcijas pārbaudes tests.
"Trajektorijas"
- Pareizas un drošas braukšanas trajektorijas, nogriežoties pa labi vai pa kreisi dažādos krustojumos. Ir skaidrojoši zīmējumi.
- Tests, kurš palīdz apgūt Noteikumus par manevrēsanas aizliegumiem dažādos apstākļos un vietās.
"Auto pārbaude"
- Auto tehniskā stāvokļa pārbaude pirms brauciena, tās saturs un kārtība. Daudz skaidrojošu zīmējumu. Šīs zināšanas tiek pārbaudītas CSDD braukšanas eksāmena ievadā.
- Automobiļa konstrukcijas attīstības galvenās un senākās lappuses.
- Auto vadības slēdžu un signalizācijas ierīču grafisko apzīmējumu tabula.
"Eksāmena figūras" - Auto parkošana "Kabatā", braucienu sadalot 4 etapos. Ir skaidrojošie zīmējumi.
- Animācija par iebraukšanu "Kabatā".
- Animācija par iespējām izlabot divas biežas kļūdas, kuras pieļautas iebraucot figūrā "Kabata".
- Animācija par iebraukšanu atpakaļgaitā figūrā" Gabarītvārti".
- Animācija par figūras "Apgriešanās vieta" izpildi.
- Apraksts par braukšanas uzsākšanu kāpumā, pielietojot stāvbremzi, kā arī bez tās pielietošānas.
"Krustojums"
- Darbību shēma un apraksts tuvojoties krusrojumam un to pārbraucot.
- Pareiza rīcība krustojumā, novērtējot tur redzabo situāciju. Ir zīmējumi,shēmas.
- Animācija par krustojuma pārbraukšanu, kad tajā darbojas satiksmes regulētājs.
- Biļete (5 teksta jautājumi) no CSDD eksāmena, kuri nav atrodami mācību testu grāmatā.

Hosted by uCoz

Ar kursoru pieskarieties bultiņai.
Zināšanu pārbaudes tests.

Šie jautājumi nav atrodami mācību testu grāmatā un daudzajās automācības datorprogrammās.

1. Iebraukšana peļķē lielā ātrumā var izsaukt:
a) Akvaplanēšanu.
b) Ūdens iekļūšanu dzinējā.
c) Redzamības samazināšanos.
d) Visu norādīto.

2. Kādi apkārtējās vides faktori ietekmē satiksmes negadījuma rašanos?
a) Diennakts tumšais laiks, slikti meteoapstākļi un intensīva satiksme.
b) Pasažieru informētība un izglītības līmenis.
c) Satiksmes drošības mācība izglītības iestādēs visos līmeņos.
d) Pareizas ir 2 un 3 atbildes.

3. Kurš no spēkiem visvairāk ietekmē automobiļa stabilitāti, braucot ceļa pagriezienā ar ātrumu 80 km/h?
a) Gaisa pretestības spēks.
b) Smaguma spēks.
c) Centrbēdzes spēks.
d) Rites pretestības spēks.

4. Kas raksturo transportlīdzekļa aktīvo drošību?
a) Deformējama virsbūve, kura slāpē kinētisko trieciena enerģiju.
b) Konstruējot automobili tiek ievērots, ka bīstamo situāciju ceļu stiksmē tehniski ir iespējams novērst.
c) Virsbūve, kura aprīkota ar gaisa spilveniem un drošības jostām vadītājam un pasažieriem.

5. Kādu distanci var uzskatīt par pietiekami drošu?
a) Vienādu ar bremzēšanas ceļu.
b) Vienādu ar apstāšanās ceļu.
c) Lielāku par apstāšanās ceļu.
d) Vienādu ar apstāšanās un bremzēšanas ceļu summu.


Gribu atkārtot.


.

Hosted by uCoz